Kejlstrup Beboerforening

BLIV MEDLEM AF KEJLSTRUP BEBOERFORENING

Kejlstrup Beboerforening er en frivillig forening for områdets beboere og står for afholdelse af en lang række arrangementer som f.eks. fasteavn, påskeægsjagt, banko, fællesspisning, byjagt, juletur og meget mere. Foreningens medlemmer har også stået for opførelse af byens bålhytte og står for pasning af fællesarealet midt i byen.


Medlemsskab af Kejlstrup Beboerforening koster 100 kr. for voksne over 15 år pr. år.


Kontingentet indbetales 1. maj hvert år til kontonr. 9570 13178488


VIl du være med medlem af beboerforeningen, så send mail til rasmuskaaes@gmail.com


Donationer til bålhytten kan indbetales løbende eller i forbindelse med

betaling af kontingent til kontonr. 9570 13184712