Om Kejlstrup


Navnet Kejlstrup fortæller os, at landsbyen Kejlstrup er grundlagt sidst i vikingetiden eller først i middelalderen - et godt bud kunne være i århundredet mellem år 1050 og 1150.


I navnet skjuler sig nemlig ordet "torp", der betyder en udflytterlandsby, altså en landsby, der er grundlagt ved, at nogle bønder er flyttet fra en "moderlandsby" og har grundlagt deres egen landsby udei et hidtil uopdyrket landskab.


Torp-landsbyerne stammer netop fra vikingetid eller tidlig middelalder.Yderligere skjult i navnet Kejlstrup er mandsnavnet Kjeld -eller som det hed dengang: Ketill. Kejlstrup har altså oprindelig heddet "Ketills torp".


Dermed kender vi altså også navnet på grundlæggeren af landsbyen - men hermed hører vores viden også op. Ketill har været den mest kendte eller foretagsomme af en flok bønder, der er brudt op fra en tidligere landsby, måske på grund af overbefolkning eller udpining af jorden, og de er draget ud i "vildmarken" og har grundlagt deres egen landsby og har naturligt nok kaldt den Ketills torp efter den mest fremtrædende person i forbindelse med grundlæggelsen.