26.04.2022

Generalforsamling Torsdag den 18. maj kl. 19.00

Den årlige generalforsamling afholdes i år i bålhytten på fællesarealet.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Bestyrelsen fremlægger visioner/planer for fællesarealet her tænkes på etablering af legeplads/aktiveringsmuligheder for børn og voksne.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af stemmetællere
 8. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Reinhard (genopstiller)
  Rasmus(genopstiller)
 9. Valg af suppleanter
  Der skal vælges 1 ny suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Beboerforeningen vært til et stk smørrebrød og en øl/vand. Kaffe kan
medbringes.


Bjarne vil fortælle om sit naturprojekt på Vestergaarden og svare på spørgsmål.


Niels Peter tilbyder gratis luftfotos med sin drone, orienterer nærmere på generalforsamlingen.

01.03.2022

Nyhedsbrevet er nu at finde på hjemmesiden

Fremover finder du information og nyheder her på siden. Nyhedsbrevet udgår.

Frede har i flere år gjort et fantastisk stykke arbejde med nyhedsbrevet, men tiden er nu til, at vi vil prøve noget nyt. Så fremover vil alt hvad der normalt er at finde i nyhedsbrevet, i stedet være at finde her på siden.


Samtidig vil der løbende blive lavet opslag, og ikke kun i starten af hver måned.


Det skal både gøre kommunikationen nemmere for bestyrelsen, og sikre, at det er nemt at gå ind og finde oplysninger, uden at skulle hele sin indbakke igennem.


Vi håber i tager godt imod det, og hører gerne, hvis i har forslag eller input til det.